100K  RING Thần + PEN THẦN 1 + RING THIÊN HOÀNG 1 + KHIÊN THẦN 1 + VKR 1 2 TR WC
500K   SET THẦN 1 FULL THẦN + 15

  WING 4 PET 4 + PET MUUN (1 – 3)

  RING + PEN THẦN 2 + RING THIÊN HOÀNG 2 + KHIÊN THẦN 2 + VKR 2

  (QUÂN HUY CẤP 1)

5 TR WC

 

1 M   SET THẦN 2 FULL THẦN

   BỘ RING PEN THẦN 3 + RING THIÊN HOÀNG 3 + VKR 3 + PET MUUN 5 +  KHIÊN THẦN 3                 WING PET 5 

  (QUÂN HUY CẤP 2)

5 TR WC

 

2 M   SET THẦN 3 FULL THẦN 

   BỘ RING PEN THẦN 4 + RING THIÊN HOÀNG 4 + KHIÊN THẦN 4  + PET MUUN 7  +  VKR 4

  Wing PET 6

 (QUÂN HUY CẤP 3)

5 TR WC

 

3 M    SET THẦN 4 FULL THẦN

  BỘ RING PEN THẦN 5 + RING THIÊN HOÀNG 5 +KHIÊN THẦN 5  + PET MUUN 9  +  VKR 5

  Wing PET 7

 (QUÂN HUY CẤP 4)

10 TR WC

 

4 M  SET THẦN 5 FULL THẦN

 BỘ RING PEN THẦN 6 + RING THIÊN HOÀNG 6 +KHIÊN THẦN 6 +  PET MUUN 11 

 WING PET 8

(QUÂN HUY CẤP 5)

20 TR WC

 

5 M   WING SIÊU VIÊT + PET SIÊU VIỆT + VKR 6

  BỘ RING PEN SIÊU VIỆT + KHIÊN THẦN SIÊU VIỆT + RING THIÊN HOÀNG SIÊU VIỆT 

  PET  MUUN 13

  (QUÂN HUY CẤP 6)

 

20 TR WC

 

FULL SOCKET ALL 500K BAO GỒM (QUẦN ÁO VŨ KHÍ RING PEN)

KHẢM SOCKET ITEM 50K 1 MÓN FULL 5 OPTION SOCKET TÙY CHỌN KO TRÙNG

HỖ TRỢ ĐỔI ITEM CLASS 50k CAFE ANH EM NHÉ !

LƯU Ý : 

MỐC NẠP CAO HƠN NẾU KO CÓ WING PET HOẶC VŨ KHÍ HOẶC QUẦN ÁO …… THÌ SẼ NHẬN Ở MỐC DƯỚI CHO HOÀN CHỈNH ĐỦ BỘ

ĐỒNG THỜI ANH EM KHÔNG NẠP MÀ ĐANG SỞ HỮU ITEM Ở MỐC NÀO THÌ ANH EM SẼ ĐƯỢC TÍNH Ở MỐC ĐÓ VÍ DỤ ANH EM KHÔNG NẠP MÀ CÓ SET ĐỒ THẦN 1 + WING 4 PET 4 THÌ SẼ TÍNH ANH EM ĐANG CÓ MỐC 500K NHƯ VẬY ANH EM CHỈ CẦN NẠP THÊM 500K LÀ NHẬN ĐƯỢC MỐC 1 TRIỆU ,,,,,,, CỨ NHƯ VẬY TÍNH THEO ITEM ANH EM ĐANG SỠ HỮU SẼ ĐƯỢC TÍNH VÀO MỐC ĐÓ !!!!!!

CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH EM ĐÃ ỦNG HỘ SERVER !

SỐ TK DONATE

5528091983 VPBANK