Bỏ Item EXL vào trước sau đó mới bỏ Item Thần để ép nguyên tố nhé anh em

Anh Em Săn Boss KunKun để Kiếm Box Item thần quăng ra kiếm đồ thần để ép nguyên tố socket 

Sau đó vào shop X mua Khuôn 5 Tiến hành vào Khuôn Tại Elbeland (45 – 242) Vào Khuôn thành công sẽ được 1 nguyên tố socket tiếp theo tiến hành Khảm vào item Anh Em Muốn Khảm.

—————————————————-Item Quần Áo Ring Khiên—————————————————————————- 

1 : Đất

2 : Gió 

3 : Nước 

4 Và 5 Anh em Muốn Khảm Gi Thì Khảm

—————————————————–Vũ Khí + Pen————————————————–

1 : Lửa

2 : Sét 

3: Băng

4 và 5 muốn khảm gi khảm

—————– ————————-Hướng Dẫn Nâng Point Các Class——————————-

Lưu Ý point ở đây là 40k Point anh em RS nhiểu thì cân chỉnh cho phù hợp

————————————————–1 : DK – Dark Night———————————————-

/addstr : 18000

/addagi :14000

/addene :8000

————————————————–2: DW – Dark Wirard——————————————–

/addstr : 1000

/addagi :14000

/addene :25000

————————————————–3: MG – Magic Gladiato—————————————-

/addstr : 5000

/addagi :18000

/addene :17000

————————————————–4: ELF Tiên Nữ—————————————————

/addstr : 5000

/addagi :32000

/addene :3000

————————————————–5: SUM————————————————————–

/addstr : 1000

/addagi :14000

/addene :25000

————————————————–6: DL – Dard Lord————————————————

/addstr : 10000

/addagi :14000

/addene :15500

/addcmd:500

————————————————-7: RF – Rage Fighter———————————————

/addstr : 8000

/addagi :22000

/addvit : 5000

/addene :5000

Chúc anh em chơi game vui vẻ !!!!