ANH EM ẤN ” F5 ” SAU ĐÓ CHỌN HỒN HOÀN VÀ FLAG CẦN NÂNG CẤP NHÉ ANH EM CHÚC ANH EM CHƠI GAME VUI VẺ !!!!