ANH EM ẤN PHÍM ” N “ SAU ĐÓ BỎ PET MUUN MÀ ANH EM HIỆN CÓ BÊN CHÍNH HOẶC BÊN PHỤ

PET MUUN MUỐN SỬ DỤNG 2 CON THÌ PHẢI CÁCH BIỆT 1 CẤP ĐỘ VÍ DỤ 1 – 3 — 2 – 4

————————– NÂNG CẤP PET MUUN ————————————————————–

NÂNG CẤP PET MUUN 1 LÊN 2 ANH EM CẦN PHẢI CÓ 3 PET MUUN 1 VÀ 1 ĐÁ TIẾN HÓA

—- LẤY 1 CON LÀM CHUẨN SAU ĐÓ ĐÈ 2 CON CÒN LẠI VÀO SAU KHI PET MUUN HIỆN + 2 THÌ ĐÈ ĐÁ TIẾN HÓA VÀO NHƯ VẬY SẼ THĂNG CẤP THÀNH CÔNG PET MUN

!! CHÚC ANH EM CHƠI GAME VUI VẺ !!!!