Video Hướng Dẫn Thuộc Tính Ẩn Socket – Cách Nâng Point Các CLass

Bỏ Item EXL vào trước sau đó mới bỏ Item Thần để ép nguyên tố nhé anh em Anh Em Săn Boss KunKun để Kiếm Box Item thần quăng ra kiếm đồ thần để ép nguyên tố socket  Sau đó vào shop X mua Khuôn 5 Tiến hành vào Khuôn Tại Elbeland (45 – 242)

VIDEO HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP PET MUUN VÀ SỬ DỤNG PET MUUN

ANH EM ẤN PHÍM ” N “ SAU ĐÓ BỎ PET MUUN MÀ ANH EM HIỆN CÓ BÊN CHÍNH HOẶC BÊN PHỤ PET MUUN MUỐN SỬ DỤNG 2 CON THÌ PHẢI CÁCH BIỆT 1 CẤP ĐỘ VÍ DỤ 1 – 3 — 2 – 4 ————————– NÂNG CẤP PET MUUN ————————————————————– NÂNG CẤP PET MUUN